Sunday, September 13, 2009

Ashram Navratri 2009 celebrations Calender

Virodhi Samvatsara Sharada Navaratri - Shatha Chandi Homam
Ved Vignan Maha Vidya Peeth, Art of living International Centre, Bangalore, India
In the Divine Presence of Poojya Sri Sri Ravi Shankar Ji
Schedule of Vedic-Yagnas
24th September, 2009
Shashti - Anuradha Nakshatra
8.30 AM
Sri Maha Ganesha Pooja, Anugya Pooja
SRI MAHA GANPATHI HOMAM
Sri Maha Lakshmi Homam
SRI SUBRAMANYA HOMAM
SRI NAVAGRAHA HOMAM
12:30 PM
Poornahuthi, Mangalarthiooranhuthi
4:00 PM
Vasthu Shanthi, Rakshabandhanam
Sri Chandi Devi Kalasa Sthapanam
Sri Durga Sapthashathi Parayanam
Charthurveda Parayanam
Chandi Homam Prarambam
8:30 PM
Poornahuti Mangalarati
25th September, 2009
Sapthami - Jyeshta Nakshatra
7:00 AM
SRI MAHA RUDRA HOMAM
10.00 AM
Sri Chandi Homam
12:30 PM
Poornahuthi, Mangalarthi
5:00 PM
SRI MAHA SUDARSHANA HOMAM
Sri Vishnu Sahasranama Parayanam
Sri Durga Sapthashati Parayanam
Sri Chandi Homam
8:30 PM
Poornahuti Mangalarati
26th September, 2009
Ashtami - Moola Nakshatra
7:00 AM
SRI SHATHA CHANDI HOMAM
Sri Dwara Pooja
Sri Chandi Navavarana Pooja
Sri Durga Sapthashathi Adhyaya Homam
Kanyaka Pooja, Suvashini Pooja
MAHA POORNAHUTHI, Mangalarthi
Kalasha Abhishekham, Prasada Viniyogam
27th September, 2009
Navami - Poorvashada Nakshatra
8:30 AM
Sri Guru Devatha Pooja
SRI RISHI HOMAM
Poornahuthi, Mangalarthi
28th September, 2009
Dasami - Uttarashada Nakshatra
VIJAYA DASHAMI

No comments: